4. konference pojistného trhu 2019

4. konference pojistného trhu 2019

Jan Matoušek, výkonný ředitel ČAP zahájil konferenci s názvem Insuring Healthy Future

„Smyslem naší konference je udělat něco nového a dobrého, co změní náš sektor na dlouhou dobu. Chceme ukázat, že soukromá participace na financování zdravotní péče je možná a potřebná. Že není asociální, ale že ve skutečnosti otevírá daleko širšímu počtu osob naději na důstojnou, dostupnou a kvalitní péči bez zásadních dopadů na jejich rodiny, bez úplatků a beze strachu o budoucnost."

1viteze

 

Insuring Healthy Future

Ve středu 27. listopadu 2019 se v Kongresovém centru ČNB uskutečnila 4. konference pojistného trhu, pořádaná Českou asociací pojišťoven pod záštitou guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka. Téma konference „Insuring Healthy Future: Soukromé zdravotní pojištění a produkty dlouhodobé zdravotní péče“ přineslo v panelových diskuzích mnoho zajímavých závěrů, zazněly zahraniční inspirace a hosté z různých oborů vnesli do tématu i osobní zkušenosti a názory. Celou akci bylo poprvé možné sledovat také v on-line přenosu, čehož využilo několik stovek uživatelů. Konferenci navštívilo téměř 300 hostů. Konferenci můžete ohodnotit prostřednictvím dotazníku.

Jan Matoušek: Pojišťovny mohou být součástí řešení řady problémů společnosti

„Jestli se náš sektor něčím vyznačuje, tak tím, že rozumí rizikům. Smyslem naší konference je udělat něco nového a dobrého, co změní náš sektor na dlouhou dobu. Chceme ukázat, že soukromá participace na financování zdravotní péče je možná a potřebná, že není asociální, ale že ve skutečnosti otevírá daleko širšímu počtu osob naději na důstojnou, dostupnou a kvalitní péči bez zásadních dopadů na jejich rodiny, bez úplatků a beze strachu o budoucnost,“ zahájil již tradiční konferenci pojistného trhu Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů.

Inspirace od českého špičkového chirurga a od profesora z tokijské Univerzity Keio

V úvodních inspirativních prezentacích čestných hostů konference, profesora Pavla Pafka, uznávaného chirurga, a profesora Hiroakiho Miyaty z tokijské Univerzity Keio, mohli účastníci registrovat zajímavé úhly pohledu. Profesor Pafko uvedl alarmující statistiku, že podle údajů WHO člověk navštíví lékaře průměrně 7krát za rok. V ČR je to ale až 10krát za rok. Profesor Miyata se zase podělil o japonské zkušenosti se systémem zdravotní péče. Řekl k tomu: „Musíme se naučit zvládat a řešit nejen nemoc, ale i celkovou pohodu člověka. Je potřeba podporovat zdraví, které by mělo být životním cílem, ne pouze jakousi životní situací.“

V ČR chceme se systémem zdravotní a dlouhodobé péče něco dělat. Musíme jen začít.

Ve čtyřech diskuzních panelech, v nichž byly zastoupeny různé sektory, ať už pojišťovnictví, politika, nebo zdravotnictví, se hovořilo nejen o zahraničních zkušenostech, ale také o vizích, jak by v ČR mohlo soukromé zdravotní pojištění a dlouhodobá zdravotní péče fungovat. Z úst Dietera Pscheidla z Vienna Insurance Group například zaznělo: „Padesát procent mladých talentů dává přednost benefitům v oblasti zdravotní péče před firemním autem. Daňové zvýhodnění pro zaměstnavatele poskytuje firmám munici v boji o kvalitní zaměstnance a zabraňuje jejich odlivu do zahraničí.“ Nicméně v tomto ohledu bude též potřeba podpora ze strany státu.
Konference je za námi. Ohlédnout se za letošním ročníkem můžete ve fotogalerii. Atmosféru konference připomíná krátká videoreportáž anebo můžete zhlédnout celý záznam.
1k

Těšíme se na Vás v příštím roce na 5. konferenci pojistného trhu České asociace pojišťoven.

123