Cyber Insurance Conference 2018

Cyber Insurance Conference 2018

Jan Matoušek, výkonný ředitel ČAP, zahájil konferenci ČAP o kybernetických rizicích

„Kybernetická rizika nejsou jen ve filmu, ale všude kolem nás“, těmito slovy zahájil Jan Matoušek, výkonný ředitel ČAP, již 2. ročník konference o kybernetických rizicích. Hrozbu hackerského útoku lze minimalizovat, nikoli naprosto vyloučit. Z propočtů ČAP vychází, že v ČR může ročně dojít k cca 1,7 mil. kybernetickým útokům s potenciálními celkovými ztrátami ve výši až 5,4 mld. Kč. I proto se chce ČAP kybernetickým rizikům dlouhodobě věnovat. Na 2. ročníku konference o kybernetických rizicích vystoupilo 10 odborníků, kteří odpovídali na otázky:

  • Jak lépe pochopit kybernetická rizika a možnost jejich upisování?

  • Jak připravit strategii pojišťovny v hodnocení kybernetických rizik a ve vývoji produktů?

  • Jak zvýšit povědomí pojišťoven a klientů o pojištění kybernetických rizik?

  • Jak působí kybernetická rizika na klienty a jaké jsou jejich požadavky a potřeby?

  • Jak pojištění prodávat a jaké jsou dnes zkušenosti z prodeje tohoto typu pojištění?

Martin Kreuzer z přední světové zajišťovny MunichRe, expert na oblast cyber insurance a hlavní řečník konference, hovořil o zahraničních zkušenostech z prodeje tohoto pojištění. Podle jeho slov je pro dobrou přípravu a prodej tohoto pojištění potřeba nejprve kybernetickým rizikům dobře porozumět a připravit přístup i strategii k hodnocení rizik, likvidaci a dalším potřebným službám.

Akce v hotelu Occidental se zúčastnila více než stovka profesionálů z pojišťovnictví, dodavatelů IT služeb a odborníků na kybernetickou bezpečnost. Hlavním partnerem Cyber Insurance Conference 2018 se stala společnost Principal engineering.