RNDr. Ivo Drápela

RNDr. Ivo Drápela

vrchní ředitel sekce pojištění osob, UNIQA pojišťovna

V poslední době stoupá poptávka po krytí rizik závažných onemocnění. Jak reagují na tento trend pojišťovny?  

Ano, v letošním roce registrujeme podstatně vyšší zájem o tento druh pojištění, který stoupl v řádu desítek procent. Například u nás v UNIQA pojišťovně už bezmála čtvrtina všech smluv životního pojištění kryje klientům právě toto riziko. A více než 15 procent smluv životního pojištění chrání pro případ vážných diagnóz rovněž děti. Vzhledem k tomu, že rodič zpravidla uzavírá v rámci jedné smlouvy i pojištění pro všechny své potomky, je dětí dokonce aktuálně více než pojištěných dospělých.

Sledujeme-li počet pojistných událostí, tedy výplat spojených s potvrzením závažné choroby, je poměr opačný: na děti připadá méně než deset procent, zbytek nahlásí dospělí klienti.  Dvě třetiny všech pojistných událostí připadá na věkové skupiny, nad 50 let.

Neblahý prim mezi těmito případy hraje diagnóza nádorových onemocnění (64 %), onemocnění srdce (infarkt a by-pass, celkem 20 %) a mrtvice (10 %). Na dalších místech figurují hlavně neurologické nemoci spojené s ochrnutím nebo choroby ledvin. Každoročně roste i počet pacientů s transplantací tělesných orgánů, na něž se toto krytí rovněž ve většině pojišťoven vztahuje. Struktura hlášených událostí zůstává v posledních několika letech zhruba stejná.

Pojistné plnění z tohoto pojištění využívají pacienti hlavně na pokrytí výpadku příjmu během léčení nemoci, a dále pak na zajištění asistenčních služeb, úpravy bydlení, pořízení speciálního lůžka nebo na úhrady operací nebo léčbu na specializovaných klinikách v zahraničí. Ideální je spojení tohoto krytí s pojištěním denních dávek v pracovní neschopnosti u dospělých a s pojištěním denních dávek při ošetřování člena rodiny u dětí, protože závažná onemocnění vyžadují zpravidla dlouhou rekonvalescenci a péči nejbližších.

Okruh diagnóz, na které se krytí vztahuje, je dán dlouhodobými zdravotními statistikami a aktualizuje se v souladu s jejich vývojem. V uplynulých letech výrazně přibylo onemocnění, pro jejichž případný vznik se lze pojistit. Celkový počet čítá už asi čtyři desítky různých nemocí. Dá se předpokládat, že další na tento seznam budou přidávány. Produkty a jejich definice se pro potřeby pojištění upravují i v souladu s medicínským pokrokem. Některé diagnózy, které v minulosti vedly zpravidla k trvalé invalidizaci, mohou být v současné době úspěšně vyléčeny a končí plnou obnovou pracovní schopnosti. K takovým patří třeba infarkt myokardu nebo mrtvice. Od devadesátých let, kdy vědci přišli s novými metodami léčení, stoupla úspěšnost léčby mnohonásobně a pokrok dále pokračuje.