Mgr. Martin Podávka

Mgr. Martin Podávka

Allianz pojišťovna, a.s.

 

Co je ukazatel nákladovosti SUN a k čemu je dobrý?

 

SUN (standardizovaný ukazatel nákladovosti) Vás jako klienta přehledně informuje, jakým způsobem jsou použity Vámi vložené peníze do pojištění (přesněji: zaplacené pojistné). V pojištění na rozdíl od jiných investičních/spořicích produktů existuje ochranná složka, a proto má ukazatel SUN tři části:

  • Poplatky a nákladyčást pojistného použitá na úhradu počátečních a administrativních nákladů, které má pojišťovna v souvislosti s uzavřením a správou Vaší   smlouvy
  • Rizikové pojistnéčást pojistného, která je použita na výplatu peněz při pojistných událostech (vašich nebo jiných klientů)
  • Investované pojistnézbývající část pojistného se zhodnocuje ve fondech dle Vámi zvolené investiční strategie

Ukazatel SUN se znázorňuje v podobě kruhu, který symbolizuje celkové zaplacené pojistné za celou dobu. Kruh je rozdělen na tři výše uvedené složky (poplatky, riziko a investice) s uvedením jejich velikosti.

Všechny informace před uzavřením pojištění

Ukazatel SUN je k dispozici všem potencionálním klientům ještě před uzavřením pojištění. Každý zájemce jej od 1. ledna 2015 obdrží jako součást modelového příkladu. I pomocí ukazatele SUN tak může posoudit vlastnosti nabízeného pojištění a následně se rozhodnout pro jeho uzavření.

Ukazatel SUN má smysl pouze pro investiční životní pojištění (ať již s nebo bez fondu s garantovaným výnosem). Ukazatel SUN není možné počítat pro rizikové nebo úrazové pojištění. Tento typ pojištění neobsahuje kapitálovou složku, všechno pojistné je použito na úhradu rizikového pojistného. Náklady pojišťovny jsou započítány v ceně tohoto rizikového pojistného.

Třetím druhem životního pojištění je kapitálové pojištění (KŽP). Ani v tomto případě nemá ukazatel SUN uplatnění, princip KŽP je jiný: všechny poplatky, rizikové pojistné a „spořicí“ složka jsou započteny do jednoho pojistného a pojistná částka na konci pojištění je garantována.

Přehledná informace o nákladovosti fondů

Ukazatel SUN zohledňuje všechny „produktové“ poplatky (tedy poplatky placené z pojistného a strhávané z hodnoty fondu). Stejně důležité je pro zájemce znát nákladovost samotných investičních fondů. Zde již existuje celosvětový standard v podobě ukazatele TER nebo „ongoing charges“.

I zde se pojišťovny dohodly na významném zpřehlednění informací pro své klienty. Od 1. ledna každá z pojišťoven bude na svých webových stránkách informovat o aktuální nákladovosti jednotlivých fondů za poslední známé účetní období. Znát aktuální parametry fondů se klientovi vyplatí nejen na počátku pojištění, ale i v průběhu. Má totiž možnost v době trvání pojištění měnit svou investiční strategii a při rozhodování vzít v potaz i aktuální nákladovost jednotlivých fondů.