Bc. Lukáš Volf

Bc. Lukáš Volf

Manažer produktu, Generali Pojišťovna a.s.

Jaká rizika hrozí při cestování v průběhu těhotenství nebo s malými dětmi?

 

Cestovní kanceláře a agentury přímo i nepřímo vybízí rodiče či prarodiče ke koupi zájezdu právě přes jejich ratolest. Mnohdy se mohou děti zúčastnit zájezdu pouze za 50 % ceny nebo zcela zdarma. To platí především právě u těch nejmenších. Málokdy si však dospělí uvědomí, jaké riziko cestování těhotných žen nebo s malými dětmi, a kojenci obzvlášť, přináší a jaké může mít dopady.

Nastávající matka a dítě, specificky kojenci a batolata, jsou velmi senzitivní na změnu klimatu, na vnější vysoké teploty a oproti tomu na vnitřní klimatizované prostředí. Za podceňované riziko patří vystavování se přímému slunečnímu UVA a UVB záření a s tím spojené používání fotoprotektivních krémů nebo oděvů (zejména u jedinců s fototypem I-II). S tím je spojen úžeh a úpal a v neposlední řadě dehydratace způsobená nedostatečným přijímáním tekutin. Změna stravy pak způsobuje často zvracení, průjmy a bolesti břicha. Současně exotické pokrmy bývají spouštěčem různých potravinových alergií. Často se setkáváme s úrazy, jako jsou například požahání medúzou, stoupnutí na ježka, pády ze schodů, na kamínkovém povrchu pláže, u bazénů atd. Další riziko pak představují dětské bazénky nebo brouzdaliště. Ty jsou mnohdy i přes deklaraci hotelu chemicky čištěny nebo uměle dosolovány. Děti takto upravenou vodu velmi špatně snášejí, obzvláště při kontaktu s očima. Specifickým problémem je možnost očkování těhotných žen a maličkých cestovatelů proti nakažlivým chorobám přenášených členovci, například blanokřídlým hmyzem a pavouky.

Riziko přináší již také samotná doprava do místa pobytu

U autobusové, případně osobní automobilové dopravy se setkáváme s problémem zádržných bezpečnostních systémů – pásání, a to jak u dítěte, tak u těhotné ženy. Problémem je i udržení pozornosti dítěte a dospělého, který se může často k dítěti obracet, a nevěnovat se tak dostatečně řízení. To vede k četnějším dopravním nehodám. Za riziko lze označit i pohyb u silnice, na odpočívadle a u občerstvovací stanice. 

Letecká doprava přináší další úskalí. Vybrané letecké společnosti neumožňují let s kojenci do 2 týdnů věku vůbec, většina z nich již pak umožňuje přepravu nad 14 dní věku dítěte za poplatek. Je nutné si uvědomit, že nejde pouze o snížený komfort během přepravy, ale zejména i o zdravotní riziko, které je u dětí do půl roku výrazně zvýšené. Vnější vlivy, jakými jsou zejména délka samotné cesty, změna tlaku během letu, výrazně klimatizované prostředí, ztížené podmínky pro obstarání hygieny dítěte a pro samotné kojení, mohou mít dopad na zdravotní stav matky, ale především dítěte.

Při lodní dopravě se může vyskytnout tzv. mořská nemoc, ale také častější úrazy. Příkladem může být pohyb na mokré ploše paluby a nestabilní prostředí. Nelze opominout ani gastronomické podmínky.

Nejčastější zdravotní problémy

S cestováním však mohou být spojeny i další potíže. Příkladem je kinetóza, jetlag, riziko žilních trombóz při dlouhých letech, vlivy extrémních klimatických změn. Organizmus člověka, u těhotných žen a kojenců obzvláště, je často během cesty vystaven zvýšené psychické zátěži. Dlouhé cesty jsou doprovázeny tzv. pásmovou nemocí (velký časový rozdíl během jednoho dne, typicky cesty do USA, Thajska či Austrálie).

Výjimku netvoří ani cestovatelský průjem. Ten patří mezi nejčastější obtíže na dovolené, zejména v oblastech, které disponují odlišnými stravovacími návyky – Egypt, Tunisko, Turecko apod. Přitom není nijak složité tomuto problému předejít dodržováním jednoduchých pravidel osobní hygieny a konzumace zdravotně nezávadných potravin. Je třeba se vyhnout syrovým salátům a neloupatelné zelenině a ovoci, pití vody z místního zdroje (využívat výhradně balených vod) a stejně tak i ledu do nápojů či konzumaci zmrzliny.

Co na to pojištění?

Ačkoliv jednotlivé komerční pojišťovny nabízejí produkty cestovního pojištění od 0 let věku pojištěného, výrazně doporučují pečlivě zvážit, zda s nejmenšími dětmi cestu podniknout. Ve snaze ušetřit na nákladech za dovolenou je volena základní pojistná ochrana, která se v případě řady škodních událostí ukazuje jako nedostatečná. Přeci jen zdravotní péče o kojence a batolata je v zahraničí cca o 30 až 50 % dražší než u dospělého. Těhotné ženy by se pak před cestou měly informovat o konkrétních podmínkách pojištění, neboť od určitého stadia těhotenství (24. – 28. týden) nejsou z pojištění léčebných výloh hrazeny náklady zdravotní péče vzniklé právě v souvislosti s těhotenstvím. Doporučujeme proto, aby limit pro léčebné výlohy při cestách po Evropě nebyl nižší než 1,5 milionu korun. Při cestách do vzdálenějších destinací by pak neměl klesnout pod 2,5 milionu korun. Pokud už se rozhodneme cestovat s malými dětmi, měli bychom zvolit takovou destinaci, kde můžeme dostat odpovídající zdravotní péči. Úroveň jednotlivých zdravotnických zařízení je různá a poskytovaný standard nemusí zcela odpovídat péči, na jakou jsme zvyklí.