Výkonný ředitel, Česká kancelář pojistitelů

Výkonný ředitel, Česká kancelář pojistitelů

JUDr. Ing. Jakub Hradec

V rámci novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích připravuje Ministerstvo dopravy změnu v registraci vozidel, která na rozdíl od současného systému navrhuje možnost vázat státní poznávací značky aut buď na majitele vozidla, nebo na vozidlo. Jaké problémy mohou být s touto změnou spojené? 

 

Návrh Ministerstva dopravy musím důrazně odmítnout. Optikou České kanceláře pojistitelů a České asociace pojišťoven je úprava týkající se přidělování trvalé registrační značky (RZ) konkrétní osobě a pouze za určitých okolností na vozidlo naprosto nesystematická a zcela nevhodná. Úprava Ministerstva dopravy totiž připouští volbu mezi dvěma naprosto protichůdnými řešeními, a to že RZ  při změně vlastníka vozidla zůstane buď původnímu vlastníkovi pro jeho jiné vozidlo, nebo naopak že zůstane původnímu vozidlu, a převezme ji tedy jeho nový vlastník. Tyto kroky přeci systémový přístup naprosto potlačují. Výrazně by se tak zkomplikovala možnost identifikace vozidel. Problém vidím i v nárůstu souvisejících administrativních úkonů a zvýšené náročnosti při jejich zpracování. Automaticky tím vyvstane i potřeba nového informačního systému, jehož finanční pokrytí by se pohybovalo v řádech desítek milionů korun. Dosud nejasný je rovněž model, který by RZ přiděloval právnickým osobám s větším počtem vozidel (ČEZ, O2, různé dopravní podniky apod.).

Podobnost s osobním údajem

Za problematické považuji i trvalé přidělení RZ konkrétní fyzické osobě. Kvůli výrazně lehčí identifikaci dané osoby se RZ velmi přiblíží k osobnímu údaji. Je totiž zapotřebí si uvědomit, že už jednou dostupná informace o vazbě RZ a osoby je trvale platná a zneužitelná kdykoli v budoucnosti. Ostatní varianty – současný stav i trvalá registrační značka na vozidlo – v čase vazbu mění. Z tohoto pak plyne i možné zhoršení práce s údajem o registrační značce, jehož dopady v oblasti státní správy ani soukromého sektoru včetně pojišťovnictví zatím nelze domyslet.

Komplikovaná současnost

Pravdou je, že i současný systém v České republice je poměrně komplikovaný. Registrační značka je vázána na vlastníka vozidla, samotné vozidlo a region (kraj). Vozidlu je tak během své životnosti přiděleno několik RZ. To samozřejmě vede ke zbytečně vysoké produkci tabulek RZ a významně zvyšuje nároky na práci s daty jak v systému registrace vozidel, tak v systémech pojistitelů. Z analýzy České kanceláře pojistitelů provedené nad daty pojistitelů a daty předávanými z Centrálního registru vozidel vyplývá, že v roce 2009 bylo provedeno cca 800 tis. změn vlastníků vozidel, cca 100-200 tis. změn registračních značek na vozidlech z důvodu změny vlastníka mimo kraj a cca 100 tis. výměn RZ z důvodu odcizení, ztráty a změny bydliště vlastníka mimo kraj. Pokud je v současnosti Česká republika označována za jednu z „praček vozidel“, tedy zemí se snadnou legalizací odcizených vozidel, pak je zarážející, že Ministerstvo dopravy navrhuje tak nepřehledný systém, který ve svém důsledku může takové legalizaci dále napomáhat.

ČKP a ČAP navrhují

Česká kancelář pojistitelů a Česká asociace pojišťoven navrhují tento systém zjednodušit, a sice zavést přidělování registrační značky vozidlům trvale pro celou dobu jejich registrace. Realizaci tohoto návrhu lze dosáhnout při minimální úpravě současného systému registrace vozidel. Výhody navrhovaného systému jsou evidentní – registrační značka by se stala jedinečným a trvalým identifikátorem konkrétního vozidla, zredukoval by se proces zpracování dat s kladným dopadem na efektivitu i kvalitu jak v systému registrace vozidla, tak v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Zároveň by se zmenšil výskyt chyb v datech o vozidlech a usnadnila by se identifikace vozidla ve všech případech, kdy je zapotřebí ji provádět (úkony vůči registru vozidel, úkony vůči pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, uplatňování sankcí proti nepojištěným, šetření dopravních nehod, likvidace pojistných událostí atd.).

Přidělování registrační značky vozidlům pro celou dobu jejich registrace také nevylučuje zavedení dnes takto často diskutovaných a v zahraničí moderních personifikovaných značek za poplatek. S takto upravenou RZ by však musela současně stále platit i standardní registrační značka. Je třeba rovněž zmínit, že navrhovaný systém není žádnou novinkou. V současnosti funguje v celé řadě zemí Evropské unie, jako jsou Finsko nebo nově Francie, a například ve vyspělém Švédsku přispívá k vysoké kvalitě dat švédského centrálního registru vozidel už několik desítek let. Systém také plní svoji roli v boji proti podvodníkům, když komplikuje snahy o legalizaci odcizených vozidel.