Ing. Zdeněk Kučera

Ing. Zdeněk Kučera

ředitel úseku pojištění majetku a odpovědnosti, Allianz pojišťovna, a.s.

Ač je to v současné době zarážející Češi stále podceňují pojištění svého majetku a na rozdíl od většiny vyspělých zemí EU je podíl pojistného z majetkových pojištění na HDP u nás výrazně (až o polovinu) nižší. Proč je důležité význam pojištění majetku zdůraznit a tento stav změnit?

 

Důvody pro pojištění majetku mají své opodstatnění a platí pro každého bez výjimky. Pro lepší orientaci lze tuto problematiku přiblížit formou několika snadno pochopitelných otázek a odpovědí. Život totiž přináší každý den spoustu rizik a živelní i jiné katastrofy, stejně jako zloději, přicházejí vždycky nečekaně a proto by kvalitní pojištění mělo být nezbytnou výbavou zodpovědného majitele každé domácnosti a nemovitosti.

Podle čeho majitel domu nebo bytu pozná, že má uzavřené takové pojištění, které mu v případě škody skutečně pomůže?

Při pojišťování majetku by si každý člověk měl ujasnit, co a jak potřebuje a chce pojistit. Úplně základní rozlišení v majetkovém pojištění je na nemovitosti a domácnost. Pokud si pojistí pouze domácnost, pak má pojištěnou její výbavu, ale už ne objekt – tedy byt, dům, chatu, nebo jinou nemovitost, v níž se domácnost nachází. A to nemluvě o případných souvisejících stavbách a příslušenství na pozemku, jako jsou garáž, zdi, ploty, nebo bazény…

Na jaká rizika se obvykle pojištění sjednává a jaké události nejčastěji ohrožují majetek klientů?

Ze statistik vyplývá, že nejčastějšími původci domácích pohrom jsou voda vytékající z potrubí, vichřice, krupobití, záplavy, povodně a zloději. Mezi ty méně časté, ale stejně ničivé pak patří požár, výbuch, úder blesku, sesouvání půdy nebo sněhu či vandalismus. Klient by si při sjednání pojištění měl dávat pozor na to, jaká rizika jsou v základním pojištění, jaká je třeba připojistit, či zda některá, o něž stojí, což je třeba vniknutí atmosférických srážek, vůbec v nabídce jsou. Druhým důležitým faktorem jsou dostatečné limity plnění.

Široký rozsah rizik, ale i správně nastavené limity, to jsou základní předpoklady spolehlivé ochrany. Ale nejsou lidé zvlášť v dnešní době velmi citliví na cenu, snaží se své pojistné naopak redukovat a zlevňovat?

Často se to opravdu stává, například tím, že hodnotu své nemovitosti nebo domácnosti při sjednávání smlouvy vědomě snižují právě z důvodu úspor na zaplaceném pojistném. Jenže nízké pojistné částce bude odpovídat nízké odškodnění případné škody. Pak už bude pozdě litovat ušetřených stokorun. 

Je pojistné plnění klientům vypláceno v nových cenách?

U některých pojišťoven si můžete vybrat mezi smlouvou na časovou nebo novou cenou nemovitosti. Plnění v časových cenách zohledňuje stáří a opotřebovanost objektu. Pojistné plnění v nových cenách znamená, že pojišťovna v případě škody vyplatí plnění ve výši ceny, za kterou je možné následky škody odstranit nebo si pořídit věc novou.

Je důležitá volba pojišťovny?

Uzavřením pojistné smlouvy vyjadřujete pojišťovně důvěru, že vám uhradí případné škody. Je tedy třeba věnovat čas i jejímu výběru. Nevybírat pouze podle výše pojistného, ale zejména podle rozsahu krytých rizik a limitů pojistného plnění. Přeptat se i na možné způsoby komunikace s pojišťovnou a možnosti hlášení pojistných událostí, zda součástí pojištění jsou nebo nejsou asistenční služby apod. 

Když se totiž opravdu něco stane, ocení klient u pojišťovny nejen její rychlost, asistenční služby, případně technickou pomoc, ale zejména správnou náhradu škody.

Asistenční služba - při jakých nepříjemnostech například může pomoci?

 

Velkou výhodou pro všechny klienty, kteří mají sjednáno pojištění své nemovitosti nebo domácnosti  jsou asistenční služby, které pomáhají  při řešení vážných problémů vyžadujících okamžitý zásah, jako je například vytopený nebo vyhořelý byt, ale i při relativně běžných a nepříjemných situacích, jako je zapomenutí klíčů doma, ucpaný odpad, rozbitá okna apod. 

Základní přehled toho, na co u majetkového pojištění dávat pozor:

  • Hodnota pojištěného majetku (pojistná částka): řada klientů, ve snaze ušetřit na pojistném, má tendenci pojistnou částku podhodnocovat – v případě pojistné události potom zjistí, že jim pojišťovna nenahradí plně ztracený majetek.
  • Pojištěná rizika: je důležité se při uzavírání pojistné smlouvy dobře informovat o tom, proti jakým rizikům je pojištění sjednáno; po loňských bleskových povodních se na trhu vyskytly případy, kdy klient pojišťovně nahlásil pojistnou událost, ale přitom neměl sjednáno pojištění proti živelným pohromám.
  • Předmět pojištění: je dobré mít pojištěnou nejen nemovitost (pojištění nemovitosti), ale i vnitřní zařízení (pojištění domácnosti). Pojištění odpovědnosti zase ochrání klienta v případech, že nechtěně poškodí cizí majetek.
  • Význam aktualizace pojištění: hodnota nemovitostí časem stoupá a své obydlí si většina lidí průběžně zvelebuje a dovybavuje. Tomuto zvyšování hodnoty by měla být čas od času přizpůsobena i pojistná částka tak, aby pojištění stále krylo hodnotu majetku v plné míře.