Ing. Hana Axmannová

Ing. Hana Axmannová

Členka představenstva a ředitelka klientských služeb, Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s.

Co je důležité při sjednávání cestovního pojištění na zimní dovolenou a čím je tato dovolená rizikovější než ta typická letní?

Naštěstí dnes snad již nikdo neřeší, zda se na zimní dovolenou pojistit, či ne, spíše se ptá, na co si dát pozor při výběru vhodného pojištění. Zimní dovolenou povětšinou vybíráme z široké nabídky pobytů v horských střediscích nebo cest za exotikou. Oba způsoby se od běžné letní dovolené liší především rizikovostí prováděných aktivit, v druhém případě pak i velkou vzdáleností navštíveného místa od České republiky.

Nejprve ke klasické zimní dovolené strávené v některém ze zahraničních zimních středisek. Jak je všeobecně známo, jsme národ lyžařů či snowboardistů, a proto si v posledních dvaceti letech plnými doušky užíváme možnosti vyjíždět za zimními sporty do alpských středisek. Ne vždy však vnímáme všechna rizika s tím spojená. Sama jezdím pravidelně lyžovat do Alp a ještě jsem nezažila, aby se v některé zájezdové skupině nevyskytl alespoň jeden banální úraz. I pouhý natažený sval při pádu či vymknuté rameno vyjde ovšem dost draho. Ze sjezdovky je třeba zraněného dopravit k lékaři, následuje vyšetření a rentgen, ošetření a doprava zpět. Celá taková akce představuje min. 60 tis. Kč. Následuje-li převoz ambulancí či transport vrtulníkem, operace a posléze repatriace zpět do Česka, pohybujeme se již ve statisících. Nepříjemné je i to, že ať je zranění banální nebo složité, naše dovolená je pokažená a na aktivity, kvůli kterým jsme na hory přijeli, můžeme zapomenout.

Na zahraničních svazích často dochází také k situaci, kdy český lyžař nebo snowboardista, zvyklý na naše poměry, jede pěkně zostra, nedívá se nalevo napravo a někoho srazí. Je zvyklý, že u nás se celkem nic neděje, pokud sražený protějšek jeví známky života. V zahraničí je však situace zcela odlišná. Povědomí o svých nárocích a pojišťovací gramotnost je tam podstatně větší a každý, kdo utrpí nějakou újmu, se hlásí o své. Pro našince tak může nastat neuvěřitelný sled událostí: je přivolána policie, věc se začne vyšetřovat, zraněná osoba si často najme advokátní kancelář, kterých je v zimních alpských střediscích dostatek, a začne posléze vymáhat náhradu z titulu odpovědnosti za způsobenou škodu. Tady se již jedná o miliony, a jak jsme se v posledních letech mohli přesvědčit, škody jsou vymáhány celkem úspěšně. Je zcela jisté, že dříve, nebo později ten, kdo srážkou škodu způsobil, poškozenému zaplatit musí. Všem, kteří na hory vyjíždějí, bych proto ráda připomněla, že je dobré znát a dodržovat desatero pravidel FIS (Mezinárodní lyžařské federace), uváděných na tabulích u vleků i v našich zimních střediscích, které definuje chování lyžařů a snowboardistů na lyžařských tratích a které jež se stalo v některých zemích i součástí právního řádu.

Sjednané cestovní pojištění pro zimní dovolenou by mělo vždy pro případ vlastního úrazu obsahovat pojištění léčebných výloh s dostatečným pojistným limitem (min. 1,5 – 2 mil. Kč) a pojištění trvalých následků úrazu. Jak vyplývá z již výše uvedeného, naprosto nezbytné je pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku třetích osob, a to s pojistným limitem minimálně 1 mil. Kč. Z praxe je však známo, že tato částka nemusí být dostatečná, proto doporučuji limit vyšší. Vhod může přijít i pojištění odcizení či zničení zavazadel, užitečné je, obsahuje-li pojištění úhradu nákladů na nájem náhradního vybavení nebo za již zmíněnou kompenzaci za nevyužitou zimní dovolenou.

Více než důležité je seznámit se ještě před sjednáním pojištění s pojistnými podmínkami a soustředit se zejména na výluky, tj. na případy a situace, na něž se pojištění nevztahuje (Je možné lyžovat mimo sjezdovky? Do jakého stupně těhotenství lze s pojištěním cestovat? Hradí pojišťovna škodu na sportovním vybavení? apod.). Pozor, v úvahu je třeba brát i to, že krádež lyží či snowboardu odložených před restaurací žádná pojišťovna nehradí! Vždy své sportovní vybavení mějte na očích a v ubytovacím zařízení pod zámkem.

U exotických dovolených je nejrizikovější aktivitou potápění. Je vždy nutné prověřit, zda se vybrané pojištění na škody způsobené potápěním s dýchacím přístrojem vztahuje, případně do jakých hloubek. Zpravidla bývá nutné si sjednat připojištění rizikových sportů. Náklady na záchranu života potápěče jsou totiž extrémně vysoké, denní sazba na pobyt v dekompresní komoře dosahují až 100 000 Kč. Dalším problémem je velká vzdálenost exotických destinací od domova, a tudíž vysoké náklady na případnou repatriaci pojištěného zpět do České republiky. Pokud je nutné zorganizovat přepravu ambulantním letadlem, nejedná se nikdy o částku nižší než 1 milion Kč. Tomu navíc ve většině případů předchází pobyt v nemocnici, který např. v oblasti Karibiku patří k nejdražším na světě. Opět to znamená sjednat pojištění s dostatečně vysokým limitem na léčebné výlohy (na základě zkušeností doporučuji minimálně 3 mil. Kč).

Pro oba typy dovolené je užitečné sjednat pojištění na zrušení cesty a i v tomto případě zjistit podmínky, za kterých je plněno, jaká je spoluúčast a na koho se plnění vztahuje. Pozor! Pojišťovna neposkytne plnění, pokud ke zrušení cesty došlo v důsledku změny plánů klienta. Pojištění „storna“ zájezdu se vztahuje zejména na zrušení cesty z důvodu onemocnění pojištěných osob a jejich upoutání na lůžko či hospitalizace, úmrtí blízkého rodinného příslušníka apod. Taktéž nelze toto pojištění sjednat k již zakoupenému zájezdu až po vypuknutí nemoci. Nejjistější je sjednat pojištění zároveň se zakoupením zájezdu (resp. zaplacením zálohy) či s úhradou letenky a ostatních služeb.

Závěrem pár rad na základě zkušeností:

  • Vždy prověřte, zda se pojištění vztahuje na rizika, kvůli kterým do zahraničí cestujete (např. provozování určitého sportu), zkontrolujte výši pojistných limitů, tedy nejvyšších částek, které můžete v případě pojistné události od pojišťovny obdržet.
  • Přečtěte si bedlivě výluky z pojištění nebo se na ně přímo zeptejte v pojišťovně.
  • V případě těhotenství a nevyhnutelnosti zahraniční cesty je třeba zkontrolovat, do kterého měsíce pojistka poskytuje pojistnou ochranu. Cestu je však třeba opravdu zvážit – z praxe je známo, že dojde-li ke zdravotním komplikacím v těhotenství v zahraničí (obzvlášť mimo Evropu), jedná se o situaci nesmírně složitou jak pro pojištěnou, tak i její rodinu a pojišťovnu. Dojde-li k předčasnému porodu, musí maminka zůstat dlouhou dobu v zahraniční nemocnici v cizím prostředí. Náklady na takové pojistné události jsou astronomické.
  • Zvažte nezbytnost cestování kojenců a malých dětí do exotických destinací. Malé děti si užijí dovolenou se svými rodiči lépe doma v Česku, nejsou vystaveny nepohodlí a rizikům dlouhých letů nebo klimatických a kulturních změn. Vážnější onemocnění nejmenších dětí a hospitalizace v cizím prostředí jsou vždy velmi komplikované situace.
  • Nevybírejte pojištění pouze podle ceny a nechtějte za každou cenu ušetřit. Pojištění obecně téměř vždy odráží kvalitu a obsah služby a právě cestovní pojištění představuje především službu.