Ing. Anna Petiková

Ing. Anna Petiková

Wüstenrot pojišťovna a.s., člen Sekce neživotního pojištění při ČAP

Přestože se s termínem “podpojištění”, spojovaným s pojištěním majetku, setkáváme stále častěji, ne každý ví, co si pod ním představit a jaký vliv může mít na výši vyplaceného pojistného plnění v případě, že nastane škoda. Můžete tuto problematiku objasnit, případně doporučit, jak se podpojištění vyvarovat?

 Podpojištění je faktor, který může nepříznivě ovlivnit pojistné plnění. Podpojištěním nazýváme situaci, kdy je pojistná částka v době pojistné události nižší než pojistná hodnota pojištěného majetku. Pravdou je, že na negativní vliv podpojištění pojišťovny skutečně často poukazují. Důvod je prostý. Pokud podpojištění klienti oznámí škodní událost a očekávají od pojišťovny plnění, které by jim mělo pomoci obnovit jejich nemovitost nebo domácnost do původního stavu, jsou zpravidla zklamáni a rozhořčeni a domnívají se, že na vině je sjednaný pojistný produkt.

Roční pojistné se totiž vypočítává sazbou z pojistné částky, a okamžitý efekt ušetření svádí často klienty k tomu, aby stanovili pojistnou částku co nejnižší. Ta by však měla odpovídat skutečné nové ceně, tedy částce, která odpovídá celkovým nákladům na znovupostavení stejné nebo srovnatelné budovy v případě pojištění budov. Pokud je pojistná částka nižší, krátí se pojistné plnění poměrem podpojištění. V případě totální škody nemovitosti klient nezíská částku, za kterou bude moci postavit budovu novou, u částečné škody pak nezíská dokonce ani dostatek financí na potřebnou opravu poškozené budovy. 

Má-li například rodinný dům pořizovací hodnotu 6 000 000 Kč, pojištění je sjednáno na částku 2 000 000 Kč a vichřice způsobí škodu na střeše ve výši 600 000 Kč, máte nárok na pojistné plnění pouze do výše 200 000 Kč. Výše pojistného plnění se vypočítává podle jednoduchého vzorce:

pp1

 

 


                                          2 000 000 Kč
 Pojistné plnění = 600 000 x --------------- = 200 000 Kč
                                          6 000 000 Kč

Ve výpočtu pracujeme s tzv. parciální škodou ve výši nižší než sjednaná pojistná částka.

Stejně tak je třeba přemýšlet i u stanovení pojistné částky pro pojištění domácnosti. Pojištění sjednáváme vždy na celý soubor věcí, které domácnost tvoří. Dobrou pomůckou pro správné stanovení pojistné částky u pojištění domácnosti je odpověď na otázku, kolik by stálo pořídit do domácnosti vše v případě, že by byt  úplně vyhořel. Pokud si klient není jistý, že správně stanovil výši pojistné částky, měl by svou situaci konzultovat s finančním poradcem dříve, než jej nečekaná událost zaskočí. Orientační hodnotu své nemovitosti lze také spočítat na kalkulačce minimální hodnoty nemovitosti, umístěné na stránkách ČAP. Na základě jednoduchého zadání zde uživatel získá podklad pro stanovení minimální výše pojistné částky, na kterou by měla být jeho nemovitost pojištěna.