Helena Lazosová

Helena Lazosová

předsedkyně sekce pojištění osob

Z průzkumu veřejnosti, který zrealizovala ČAP v rámci své kampaně vyplynulo, že opakovanou chybou klientů pojišťoven jsou nedostatečně krytá rizika. Co z toho pro klienty vyplývá?  Na jaká  rizika by měl člověk při sjednání ŽP myslet zejména?

Podpojišťenost rizik je u nás bohužel častým jevem. Přestože má větší část populace (51%) sjednaný některý z produktů životního pojištění, jejich pojistné částky na jednotlivá rizika nejsou dostatečné. Pokud je pojistná částka příliš nízká, je i pojistné krytí v případě pojistné události, nedostačující. Tato skutečnost má potom na svědomí velké rozčarování a nespokojenost klientů při likvidaci škodní události protože pojištění neřeší jejich situaci způsobem, který by odpovídal jejich očekávání. 

Před samotným sjednáním životního pojištění musí klient vyhodnotit, na jaký životní standard je zvyklý, jaké jsou jeho potřeby či závazky (např. zajištění rodiny, či krytí hypotéky). Poté může odvodit pojistnou částku na smrt a to z násobku výše jeho ročního příjmu. Pojistná částka by měla činit podle jeho možností -  minimálně však dvou až pětinásobek jeho roční mzdy. Při měsíčním výdělku 20 000 Kč by tedy pojistná částka měla přibližně představovat 480 000 – 1 200 000 Kč. Podpojišťenost je však rovněž jevem, provázejícím starší smlouvy. Klienti by neměli zapomínat, že pokud si sjednali životní pojištění před několika lety, je více než pravděpodobné, že se změnily jejich příjmy i potřeby. K těmto změnám by měli přihlédnout a jednou za čas svou pojistnou smlouvu aktualizovat. Pokud nedošlo k nějaké významnější změně a vaše pojištění to umožňuje, je možné využít funkčnosti indexace pojistného, která Vám kompenzuje vliv inflace. Také Vám doporučuji připojistit jen ta rizika, která skutečně potřebujete a zaměřit se na dostatečnou výši jednotlivých pojistných částek.