V Praze, 25. září 2013 – Nový občanský zákoník (NOZ) rozšiřuje nároky poškozených na náhradu újmy a zvyšuje důraz na stanovení individualizované výše náhrady dle konkrétní situace poškozeného. V některých případech se také rozšíří spektrum osob, které mohou odškodnění požadovat. Pojišťovny se budou muset v souvislosti se změnami v odškodňování připravit na zvýšené náklady, do kterých se již nyní mj. promítá paušální úhrada zásahů hasičů a od příštího roku také 3% odvod do Fondu zábrany škod (FZŠ). Stáhnoutpdf