Shrnutí

Celkový předpis smluvního pojistného dle metodiky ČAP podle předběžných údajů za první tři čtvrtletí 2020 dosahuje hodnoty 106,1 mld. Kč a meziročně se navýšil o 3,6 %. „Předepsané pojistné upravené dle metodiky ČAP sice meziročně narostlo o 3,7 mld. Kč, opět se ale jedná o nižší hodnotu než za srovnatelné období o rok dříve. Tempo růstu tak ke konci 3. čtvrtletí 2020 meziročně zpomalilo o 2 p. b. a ve srovnání s předběžnými hodnotami první poloviny tohoto roku o 0,2 p. b.,“ komentuje celkové výsledky Jaroslav Urban, analytik České asociace pojišťoven.

 

Vývoj v segmentu životního pojištění

Předepsané pojistné životního pojištění upravené dle metodiky ČAP dosáhlo ke konci 3. čtvrtletí roku 2020 hodnoty 34,5 mld. Kč a meziročně narostlo o 2 %, resp. o 688 mil. Kč. Ve srovnání s 1. pololetím se tak dále snížila dynamika celkového růstu. Výsledky v dominantním segmentu běžně placených smluv ale i nadále zůstávají pozitivní, zatímco klesá jen jednorázově placené pojistné

Produkty životního pojištění s běžně placeným pojistným, které dosahují více než 90% podílu v počtu aktivních smluv, oproti stejnému období roku 2019 narostly o 2,7 % a předepsané pojistné se zvýšilo o 875 mil. Kč na aktuálních 33,7 mld. Kč. Proti tomu produkty s jednorázově placeným pojistným zaznamenaly meziroční pokles o téměř 20 %.

Jaroslav Urban dále uvádí: „Produkty s běžně placeným pojistným i nadále posilují o necelá 3 %, což odpovídá vývoji z 1. pololetí 2020 i ve srovnatelném období minulého roku a podtrhuje tak dlouhodobou stabilitu vývoje tohoto segmentu.“

V životním pojištění stále ještě přetrvává pokles počtu uzavřených pojistných smluv. Aktivních smluv ke konci 3. čtvrtletí 2020 zůstává 5 059 tis., tedy meziročně o 1,4 % méně. V dlouhodobém měřítku ale dochází k pozvolnému zpomalení tohoto poklesu.

I aktuální počet a objem nově uzavíraných smluv životního pojištění (tzv. obchodní produkce) v meziročním srovnání klesá. Konkrétně bylo uzavřeno o 2,6 % méně smluv s běžně placeným pojistným a o téměř 57 % smluv placených jednorázově. Obchodní produkce za 1. tři čtvrtletí roku 2020 poté zahrnuje 322 tis. smluv celkem a z toho 313 tis. smluv připadá na běžně placené životní pojištění s objemem předepsaného pojistného přes 3,7 mld. Kč.

Vývoj v segmentu neživotního pojištění

V neživotním pojištění růst předepsaného pojistného za první tři čtvrtletí 2020 dále zpomalil na 4,4 %, což je o 2,4 p. b. méně než o rok dříve. Jaroslav Urban k tomu dodává: „Celkový předpis pojistného v neživotním pojištění sice meziročně stoupl o 3 mld. Kč a dosáhl výše 71,6 mld. Kč, ale dynamika růstu nadále oslabuje.“

Tempo růstu ve srovnání s pololetím dále přibrzdilo u většiny sledovaných odvětví neživotního pojištění. Zvláště v souhrnné skupině produktů zahrnující všechna ostatní odvětví mimo pojištění vozidel, majetku a odpovědnosti občanů i firem dochází již třetí čtvrtletí k výraznému meziročnímu poklesu. V tomto segmentu pokrývajícím léčebné výlohy a další rizika cestovního pojištění, pojištění cizinců apod. se významně propadlo předepsané pojistné, a to o více než 13 %. Ve srovnatelném období předchozího roku tato skupina naopak ještě posilovala o 5 %.

Jaroslav Urban k tomu doplňuje: „Hodnota pojistného u těchto produktů nyní dosahuje jen 7,9 mld. Kč, přestože o rok dříve se jednalo o 8,7 mld. Kč. Právě ve vývoji těchto odvětví tak lze již nyní pozorovat konkrétní dopady pandemie Covid19 na český pojistný trh.“

Pro hlavní odvětví neživotních pojištění platí za první tři čtvrtletí 2020 následující srovnání:

  • V dominantním povinném ručení (v pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel) dosáhlo předepsané pojistné hodnoty 20,3 mld. Kč. Meziročně stouplo o 7,4 % (tj. o 0,5 p. b. více než minulé čtvrtletí ale o 0,6 p. b. méně než o rok dříve), resp. o 1,4 mld. Kč. Toto navyšování je i nadále částečně podpořeno rostoucím počtem pojištěných vozidel (aktuálně o 2,6 %).
  • V havarijním pojištění vozidel dosáhlo předepsané pojistné hodnoty 17,7 mld. Kč a meziročně se navýšilo o 7 %, což je opět o něco lepší výsledek než v 1. pololetí, kdy rostlo o 6,7 % a naopak slabší v porovnání s loňskými hodnotami přesahujícími 10 % hranici. Počet havarijně pojištěných vozidel zároveň meziročně rostl o 4,4 %.
  • V podnikatelských pojištěních se dynamika růstu ke konci 3. čtvrtletí stabilizovala na aktuálních 4,9 % (tedy jen o 0,1 p. b. více než v pololetí) s předepsaným pojistným 16,1 mld. Kč.
  • Retailové majetkové a odpovědnostní pojištění meziročně opět posílilo o 5,4 % a za 1. tři čtvrtletí roku 2020 dosáhlo předpisu pojistného přes 9,6 mld. Kč.

Majetkové škody v prvních třech čtvrtletích roku 2020

Členské pojišťovny ČAP v  prvních třech čtvrtletích roku 2020 řešily téměř 210 tis. pojistných událostí z pojištění majetku (bez zahrnutí pojištění vozidel) s odpovídající škodou dosahující výše 8,1 mld. Kč, tedy o něco méně než o rok dříve.

Nejvíce rostly škody z povodní. Jejich počet se meziročně navýšil o 59 % na téměř 11,5 tis. Odpovídající výše již vyřízených i jen nahlášených pojistných událostí přesahuje 720 mil. Kč. Je tedy více než dvojnásobná oproti stejnému období loňského roku. Krupobití, které naopak meziročně pokleslo nejvíce, způsobilo 5,6 tis. pojistných událostí a škodu za 546 mil. Kč. Dominantní zůstávají co do počtu pojistných událostí vichřice. Takových škod bylo od začátku roku nahlášeno přes 46 tis. s celkovou ztrátou blížící se 1,3 mld. Kč. Nejničivější jsou ale i nadále požáry a výbuchy. Takových událostí nenastává nejvíce, aktuálně necelých 4 tis., ale celkové pojistné plnění se blíží hranici 1,6 mld. Kč (v průměru tedy téměř 400 tis. Kč na jednu událost).

Značně ničivé jsou i vodovodní škody. Těch už ke konci 3. čtvrtletí členské pojišťovny zaznamenaly téměř 33 tis. a očekávaná celková výše vyplaceného plnění poškozeným klientům dosahuje 914 mil. Kč. Velmi nákladné bývá i poškození nebo zničení stroje. Přes 6 tis. takových událostí si vyžádalo náhrady ve výši 656 mil. Kč. Průměrná škoda tedy v těchto případech překračuje hranici 100 tis. Kč.