V souvislosti se současnou situací okolo šíření onemocnění COVID-19, vyhlášeným nouzovým stavem a dalšími omezeními se klienti často obrací na pojišťovny s dotazy ohledně jejich cestovního pojištění. Jak je to s pojistným plněním v případě onemocnění, jaké jsou podmínky pro storno a na další otázky odpovídají jednotlivé pojišťovny v obecné rovině v dokumentech níže.

Tyto materiály jsou pouze informativního charakteru. Vždy je však nutné se v konkrétních případech řídit obsahem Vaší pojistné smlouvy včetně příslušných pojistných podmínek. Konkrétní postupy pojišťoven při řešení individuálních pojistných událostí se mohou lišit, proto v případě pojistné události postupujte, prosím, v souladu s Vaší pojistnou smlouvou a pokyny a informacemi Vaší pojišťovny.

Odpovědi podle jednotlivých pojišťoven:

ALLIANZ AXA ASSISTANCE MAXIMA
BNP PARIBAS COLONNADE INSURANCE
ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA ČSOB POJIŠŤOVNA
ERGO GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA
ERV - EVROPSKÁ POJIŠŤOVNA KOOPERATIVA
SLAVIA POJIŠŤOVNA PVZP
UNIQA UNION POJIŠŤOVNA