Celkový výsledek

Celkový předpis smluvního pojistného dle metodiky ČAP vychází podle předběžných údajů za 3 čtvrtletí roku 2019 ve výši 102,9 mld. Kč a oproti stejnému období minulého roku, kdy dosáhl hodnoty 97,4 mld. Kč, narostl o 5,6 %. „Meziročně se předepsané pojistné upravené dle metodiky ČAP navýšilo o 5,5 mld. Kč.  Tempo růstu tak  ke konci 3. Q 2019 zrychlilo o 0,9 p. b.,“ komentuje celkové výsledky Jaroslav Urban, analytik České asociace pojišťoven.

Vývoj v segmentu životního pojištění

Předepsané pojistné životního pojištění upravené dle metodiky ČAP dosáhlo za 3. čtvrtletí roku 2019 hodnoty 33,96 mld. Kč a meziročně rostlo o 3,5 %, resp. o 1 133 mil. Kč. Ve srovnání s růstem 2,9 % za 1. pololetí se tak růst životního pojištění dále urychluje.

Posilují i produkty s jednorázově placeným pojistným, které narostly meziročně o 28 %, což opět potvrzuje významnou změnu oproti téměř 18% poklesu ke konci roku 2018. Naznačenou změnu trendu po dlouhodobém poklesu bude ale možné potvrdit až s delším časovým odstupem.

Jaroslav Urban dále uvádí: „Produkty s běžně placeným pojistným aktuálně rostou o 3,5 %, což oproti hodnotám stejného období předchozího roku s nárůstem pojistného o 1,4 % představuje další postupné zlepšení.“

Varovnou zprávou pro životní pojištění nicméně stále zůstává přetrvávající klesající počet pojistných smluv. V kontrastu se situací k 30. 9. 2018 bylo během jednoho roku ukončeno přibližně 109 tis. pojistných smluv životního pojištění. Aktivních smluv tak zůstává 5 128 tis, tedy o meziročně o 2,1 % méně.

Počet a objem nově uzavíraných smluv běžně placeného životního pojištění (tzv. obchodní produkce) za 3. čtvrtletí roku 2019 ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 dále klesá. Konkrétně bylo uzavřeno o 20 % méně smluv spolu se snížením pojistného o 8 %. Obchodní produkce 3. čtvrtletí 2019 zahrnuje 342 tisíc smluv celkem a z toho připadá 321 tisíc smluv na životní pojištění s běžně placeným pojistným a s objemem předepsaného pojistného téměř 3,8 mld. Kč.

V dlouhodobém ročním srovnání stále platí, že namísto situace v letech 2011 a 2012, kdy bylo za roční období uzavřených cca 900 tis. nových smluv životního pojištění a zároveň cca 1 milion smluv byl ukončen, tak nyní bylo uzavřeno již cca jen 450 tis. smluv s běžně placeným pojistným a počty ukončených smluv poklesly na cca 550 tis.

Vývoj v segmentu neživotního pojištění

K vývoji neživotního pojištění Jaroslav Urban doplňuje: „Ve srovnání se situací předchozích let, kdy nárůst neživotního pojištění znatelně kontrastoval s útlumem růstu pojištění životního, se nyní rozdíly mezi oběma segmenty zmírňují. Konkrétně v neživotním pojištění za první 3 čtvrtletí roku 2019 dosáhlo předepsané pojistné hodnoty 68,9 mld. Kč a vůči srovnatelnému období roku 2018 posílilo o 6,8 %. Ačkoli nyní meziročně přidalo přibližně 4,4 mld. Kč, tak stále nepřekonalo 7,2% růst dosažený v neživotním pojištění za celý rok 2018.“

Pro hlavní odvětví neživotních pojištění platí následující srovnání:

  • V povinném ručení postupně dochází k dalšímu zrychlování růstu předepsaného pojistného. Aktuálně meziročně roste o 8 % na 18,9 mld. Kč, což je o 1,4 procentních bodů více než před rokem. Nicméně celkové navýšení je částečně způsobeno jen nadále rostoucím počtem pojištěných vozidel (aktuálně +3,6 %).

 

  • Havarijní pojištění si udržuje vysoké tempo růstu (aktuálně +10,5 %, což se výrazně neliší od růstu 10,6 % v 1. pololetí 2019), ale i v tomto případě je vývoj významně ovlivněn rostoucím počtem havarijně pojištěných vozidel (+7,9 %).

 

  • Po mimořádném poklesu podnikatelských pojištění v 1. čtvrtletí 2019 a stabilizaci v 1. pololetí 2019 se výše předepsaného pojistného za 3. čtvrtletí vrací k růstu a dosahuje hodnot o 3,2 % vyšších než ve stejném období minulého roku.

 

  • Retailové majetkové a odpovědnostní pojištění meziročně posílilo o 5,5 % a za tři čtvrtletí roku 2019 dosáhlo předpisu pojistného cca 9,3 mld. Kč. Kč; tedy nadále udržuje stabilní tempo růstu jako za celý rok 2018.

Majetkové škody za třetí čtvrtletí roku 2019

Členské pojišťovny ČAP za tři čtvrtletí roku 2019 řešily téměř 214 tis. pojistných událostí s odpovídající škodou převyšující hodnotu 7,75 mld. Kč, což představuje 14 % růst počtu pojistných událostí a 5 % růst objemu škod.

„Statistice majetkových škod i za třetí čtvrtletí dominují události způsobené nepříznivými výkyvy počasí, konkrétně vichřicemi a krupobitím. Objemy těchto škod za třetí čtvrtletí roku 2019 dosáhly rekordní úrovně od roku 2014, když pojišťovny zaregistrovaly 19 656 pojistných událostí v celkové výši 1,064 mld. Kč. Ve srovnání s průměrnou situací v letech 2014 až 2018, kdy vichřice a krupobití každý rok způsobily v průměru 9 tisíc pojistných událostí za 470 mil. Kč, vychází intenzita řádění živlů v letošním třetím čtvrtletím více než dvojnásobná,“ uzavírá výsledky Jaroslav Urban.

 krupy1

 krupy2

V dlouhodobém srovnání nastaly největší škody spojené s krupobitím v létě roku 2010, kdy především z důvodu poškození enormního počtu vozidel vyplatily pojišťovny svým klientům 2,1 mld. Kč za 38 tisíc pojistných událostí.