Praha, 19. července 2019  – Česká asociace pojišťoven vytvořila a umístila na své webové stránky první kalkulačku čistě nákladové složky všech produktů investičního životního pojištění na českém trhu. Kalkulačka pro klienty spočítá celkovou nákladovost investiční části v procentech za celou dobu platnosti smlouvy v závislosti na měsíčním pojistném a době trvání pojištění. Výpočet vychází z aktuální situace k datu sjednání pojistné smlouvy a jsou v něm zahrnuty i bonusy, které mají dopad na nákladovost investiční části, pokud na ně má klient nárok vyplývající z pojistné smlouvy. Do projektu se zapojila většina členských pojišťoven, které mají investiční životní pojištění ve svém portfoliu produktů.

 „Cílem zavedení kalkulačky nákladové složky investiční části investičního životního pojištění je podpora srovnatelnosti a transparentnosti tohoto produktu,“ říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven, a dodává: „Naším záměrem je zlepšit orientaci klientů z pohledu nákladovosti investiční složky, která je zde důležitá. Kalkulačka má také sloužit pojišťovacím poradcům při doporučování vhodných produktů klientům a podpořit tak zdravou konkurenceschopnost trhu. Věřím, že transparentní veřejné srovnání bude posilovat konkurenční prostředí v tomto produktu. Do projektu se zapojila většina členských pojišťoven, které mají investiční životní pojištění ve svém portfoliu produktů.“

Kalkulačka je k dispozici na webových stránkách České asociace pojišťoven ZDE.