Nenechte projíst budoucnost a rezervy na životní pojištění našich klientů jen kvůli jednorázové injekci do schodkového rozpočtu.

Praha, 9. července 2019 – Projídání budoucnosti. Dopady na klienty a na rezervy vytvořené na jejich životní pojištění a pro případ velkých pojistných událostí. Odliv kapitálu  z České republiky. To je jen zlomek problémů, které může přinést schválení návrhu zákona upravujícího zdanění technických rezerv, který má v prvním čtení na dnešním programu jednání Poslanecká sněmovna. Vláda v červnu tento návrh schválila aniž by vzala v potaz připomínky České asociace pojišťoven, České národní banky, ekonomů a dalších odborníků. Česká asociace pojišťoven a generální ředitelé a zástupci představenstev pojišťoven proto dnes poslali otevřený veřejný dopis poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby znovu zdůraznili nesystémovost a nebezpečí této sektorové daně, a to především v dopadech na klienty pojišťoven.

Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven k tomu říká: „K zaslání otevřeného dopisu poslancům jsme přistoupili poté, co vláda schválila návrh zákona upravujícího zdanění technických rezerv do podoby, která potrestá obezřetnost pojišťoven, projídá budoucí daňové výnosy a přinese zdražení klientům,“ a dodává: “Upozorňujeme od začátku na to, že se jedná o nepromyšlený krok, který negativně ovlivní budoucí zisky klientů z životního pojištění, může přinést ve svém důsledku zdražení produktů, bude motivovat pojišťovny nezvyšovat rezervy. Ptáme se poslanců, zda by například v případě velkých povodní jako ty v roce 1997 byli raději, kdyby měly pojišťovny menší a nebo větší rezervy. Tak jednoduché to nakonec je.  K otevřenému dopisu se připojilo svým podpisem 23 vrcholných představitelů pojišťoven, protože se situace týká všech pojišťoven.“

Otevřený dopis poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.