Od 18. 4. do 9. 5. probíhal proces připomínkování otázek vytvářené databáze pro zkoušky odborné způsobilosti odbornou veřejností. Celkově byl pro tyto účely zřízen přístup do online aplikace pro připomínkování 181 osobám, přičemž jsme obrželi k otázkám téměř 300 komentářů. Tyto připomínky byly ze strany supergarantů vypořádány a 15. 5. byla odeslána zpráva o jejich zapracování České národní bance. V současné době probíhá finální připomínkování Českou národní bankou a Ministerstvem financí, jejichž komentářům se věnujeme. K tomuto účelu byla naplánována také společná jednání, na kterých budou příslušné připomínky společně diskutovány a vypořádávány.

Celý článek ZDE