V Praze dne 22. listopadu 2017 – V poslední době jsme zaznamenali zvýšený počet případů, kdy se na klienty pojišťoven obracejí pracovníci údajně zmocnění Českou asociací pojišťoven k tomu, aby překontrolovali jejich pojistné smlouvy. Česká asociace pojišťoven se od tohoto jednání distancuje, neboť kontrolou pojistných smluv nikoho nepověřila (a pověřit ani nemůže). Úkolem České asociace pojišťoven není prodej ani nabídka produktů pojištění či provádění jejich revize. Veřejnosti doporučujeme dbát zvýšené obezřetnosti a využívat služeb ověřených finančních poradců nebo navštívit přímo pobočky pojišťoven.